Behandling

Generelt er formålet med behandling af osteoporose at mindske nedbrydningen af knoglemasse og/eller øge dannelse af ny knoglemasse. Man har i mange år haft veldokumenterede og godkendte lægemidler mod osteoporose, der mindsker nedbrydning af knoglemassen og styrker knoglerne. Medicinen findes i tabletform eller gives som injektioner, nogle tages ugentligt, andre hvert halve eller hele år.

Hvis osteoporosen skyldes anden sygdom, vil man i første omgang behandle denne. Hvis medicinen er årsag til osteoporosen, må der tages stilling til evt. ændring af denne.

Almindelige problemer

Mange afbryder behandlingen for tidligt. Et år efter påbegyndt behandling har halvdelen afbrudt den. En del patienter afbryder behandlingen da de ikke vil erkende at de har osteoporose, og heller ikke kan mærke nogen effekt, som tilfældet er ved f.eks smertebehandling. Andre igen afbryder behandling pga. bivirkninger eller fordi de finder den besværlig.

Hvis det ikke er muligt for dig at tage osteoporosemedicin i tabletform, findes der andre alternativer. Tal med din læge om mulighederne.

Lægemidler til forebyggelse af frakturer 

Bisfosfonater
Bisfosfonater er ofte første valg ved behandling af såvel kvinder som mænd med risiko for frakturer. Bisfosfonater virker ved at hæmme de knoglenedbrydende celler i skelettet. Medicinen går i knoglerne og forbliver i knoglevævet i lang tid. Bisfosfonater tages ofte i tabletform en gang om ugen, men kan også gives i drop en gang årligt.

RANK-hæmmere
RANK-hæmmere er et lægemiddel der hindrer de knoglenedbrydende celler i knoglerne. Dette anvendes ofte hvis du har meget høj risiko for fraktur, og andre lægemidler ikke fungerer for dig. Denne medicin gives som injektion en gang pr. halve år. Denne medicin anvendes til dem der ikke kan anvende bisfosfonater.

Østrogenlignende lægemidler 
Eftersom manglen på østrogen efter klimakteriet kan føre til øget nedbrydning af knoglemassen, kan man behandle med østrogen. Denne behandling har dog vist sig at påvirke flere organer i kroppen, ofte negativt. Man anbefaler derfor ikke østrogenlignende midler med mindre den kvindelige patient har højrisiko for brud, og ikke tåler andre lægemidler mod osteoporose.

Biskjoldbruskirtelhormon (Paratyreoideahormon)
Paratyreoideahormon er et naturligt forekommende hormon som er vigtigt for knogledannelsen. Det anvendes dagligt hvis du har en meget høj risiko for fraktur og andre lægemidler ikke fungerer for dig. Det gives dagligt som injektioner.

Kalcium og D-vitamin
Mangel på kalcium (kalk) via kosten er en risikofaktor ved osteoporose. Mangel på D-vitamin fører til generel dårlig optagelse af kalk. Behandling med D-vitamin og kalcium anbefales som tilskud til andre lægemidler for osteoporose, eller hvis man har fået påvist D-vitaminmangel.