Diagnose og symptomer

Sundhedsstyrelsens retningslinier

Det er først og fremmest patienter med høj risiko for fraktur der skal behandles. Ved mistanke om osteoporose bør frakturrisikoen vurderes ved hjælp af det gratis online redskab FRAX, som er en spørgeformular med henblik på at afsløre hvor høj frakturrisikoen er.

Hvis du ud fra FRAX bedømmes at være i risikogruppe, bør du få foretaget en måling af kalkindholdet for vurdering af knoglernes styrke. Dette gøres ved en særlig røntgenundersøgelse af lænd og hofter, kaldet DXA-scanning.

Symptom

Ofte er der ingen tydelige symptomer ved osteoporose, og patienter med osteoporosefraktur er en underbehandlet gruppe.

F.eks. kan sammenpresning af ryghvirvler give milde til svære rygsmerter gennem længere tid. Da smerten ikke opleves akut, søger man måske ikke lægehjælp, og forbliver derfor udiagnosticeret. Gentagne frakturer som følge af osteoporose kan føre til at ryghvirvlerne ændrer form, hvilket kan føre til krumbøjning, mindsket kropslængde, dårlig balance og åndenød.

Desuden mangler der ofte en diagnosticering af osteoporose ved sygehus ind- og udskrivning i forbindelse med f.eks. hoftebrud.

Det er derfor yderst vigtigt at man, gennem samtale med dig som patient, finder frem til årsagen til dit problem. En fraktur er nok!